شرکت دانش بنیان بهتا روغن روان پاسارگاد، با هدف تولید و طراحی دانش های فنی مربوط به صنایع نفت، گاز، پتروشیمی، کاتالیست، مواد، انرژی، صنایع نوین، آب و فاضلاب و همچنین حذف آلاینده ها از تمامی صنایع فوق، به منظور حمایت از محیط زیست کشور، با تکیه بر دانش بومی و تخصص نیروهای کار داخلی، کار خود را آغاز نموده است.